fbpx
Thursday, June 24, 2021
AgriculturaComunicat de presaSfaturi utile

Noi regelmentari in ceea ce priveste productia ecologica

productie ecologica

OBIECTIVELE AGRICULTURII ECOLOGICE

Agricultura ecologică este o metodă agricolă care urmărește să producă alimente utilizând substanțe și procese naturale. Prin urmare, ea are un impact limitat asupra mediului, pentru că încurajează:

 • utilizarea responsabilă a energiei și a resurselor naturale
 • menținerea biodiversității
 • conservarea echilibrelor ecologice regionale
 • creșterea fertilității solului
 • menținerea calității apei.

În plus, normele privind agricultura ecologică încurajează un standard ridicat de bunăstare a animalelor și le impun fermierilor să răspundă nevoilor lor comportamentale specifice.

Reglementările Uniunii Europene privind agricultura ecologică urmăresc să ofere o structură clară pentru producția de produse ecologice pe întreg teritoriul UE. Ele au fost elaborate pentru a răspunde cererii consumatorilor de produse ecologice în care să poată avea încredere și, în același timp, pentru a asigura o piață echitabilă pentru producători, distribuitori și comercianți.

ÎNCREDEREA ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ

Pentru ca agricultorii să simtă beneficiile alegerii agriculturii ecologice ca metodă de producție, consumatorii trebuie să aibă certitudinea că sunt respectate normele privind producția ecologică. Prin urmare, UE menține următorul sistem strict de control și de asigurare a respectării normelor privind produsele alimentare ecologice. Întrucât agricultura ecologică face parte dintr-un lanț de aprovizionare mai amplu, care cuprinde sectoarele de prelucrare, de distribuție și de vânzare cu amănuntul a produselor alimentare, și aceste sectoare fac obiectul controalelor.

 • Fiecare stat membru al UE numește organisme sau autorități de control care să inspecteze operatorii din lanțul alimentar ecologic. Producătorii, distribuitorii și comercianții de produse ecologice trebuie să se înregistreze la organismul lor local de control înainte de a li se permite să își comercializeze produsele alimentare ca produse ecologice.
 • După ce au fost inspectate și verificate, producătorii primesc un certificat care confirmă că produsele lor respectă standardele ecologice.
 • Toți operatorii sunt verificați cel puțin o dată pe an pentru a se vedea dacă respectă în continuare regulile.
 • Și alimentele ecologice importate fac obiectul unor proceduri de control pentru a se garanta că au fost produse și expediate respectând principiile ecologice.

 

DIN 2021, UN NOU REGULAMENT

Agricultura ecologică cunoaște o ascensiune rapidă, ca rezultat direct al creșterii interesului consumatorilor față de produsele bio. Pentru a găsi soluții la provocările generate de această ascensiune și pentru a asigura un cadru juridic eficient pentru acest sector, UE a adoptat o nouă reglementare care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2021. Începând cu această dată, actualele reglementări privind agricultura ecologică vor fi revizuite, urmând să reflecte astfel natura în permanentă schimbare a acestui sector aflat în creștere rapidă. Noul Regulament 848/2018 este menit să asigure o concurență loială pentru fermieri și în același timp să prevină frauda și să mențină încrederea consumatorilor. Pentru aceasta:

 • normele privind producția vor fi simplificate prin eliminarea treptată a unor excepții și derogări;
 • sistemul de control va fi consolidat datorită unor măsuri de precauție mai stricte și unor controale riguroase de-a lungul întregului lanț de aprovizionare;
 • producătorii din țările terțe vor trebui să respecte același set de norme ca și producătorii din UE;
 • normele ecologice vor acoperi mai multe categorii de produse (ex. sare, plută, ceară de albine, maté, frunze de viță de vie, miez de palmier) și vor conține reguli suplimentare privind producția (ex. cervide, iepuri și păsări de curte);
 • certificarea va fi simplificată pentru micii fermieri, mulțumită unui nou sistem de certificare în grup;
 • se va aplica o abordare mai uniformă pentru reducerea riscului de contaminare accidentală cu pesticide;
 • vor fi eliminate treptat derogările pentru producția în straturi înălțate în sere.

 

CARE SUNT OBIECTIVELE PRODUCȚIEI ECOLOGICE CONFORM NOULUI REGULAMENT?

Potrivit regulamentului susmenționat, producția ecologică urmărește atingerea următoarelor obiective generale:

 • aducerea unei contribuții la protecția mediului și a climei;
 • menținerea fertilității pe termen lung a solurilor;
 • aducerea unei contribuții la un înalt nivel de biodiversitate;
 • aducerea unei contribuții semnificative la un mediu netoxic;
 • aducerea unei contribuții la standarde înalte de bunăstare a animalelor și, în special, satisfacerea nevoilor comportamentale ale animalelor specifice speciilor;
 • încurajarea circuitelor scurte de distribuție și a producției locale în diferitele regiuni ale Uniunii;
 • încurajarea conservării raselor de animale rare și/sau a populațiilor locale în pericol de dispariție;
 • aducerea unei contribuții la dezvoltarea ofertei de materiale genetice vegetale adaptate la nevoile și obiectivele specifice agriculturii ecologice;
 • aducerea unei contribuții la un înalt nivel de biodiversitate, cu precădere prin utilizarea de materiale genetice vegetale diverse, cum ar fi materiale eterogene ecologice și soiuri ecologice adecvate producției ecologice;
 • promovarea dezvoltării activităților de ameliorare a plantelor ecologice pentru a contribui la perspectivele economice favorabile ale sectorului ecologic

Astfel, se stabilesc noi Principii generale pentru producția în sistem ecologic precum și un set de Principii specifice aplicabile activităților agricole și acvaculturii, prelucrării alimentelor ecologice și prelucrării hranei ecologice pentru animale.

De asemenea se stabilesc noile Norme de producție generale și specifice privind

 • producția vegetală
 • producția animalieră
 • referitoare la alge și animale de acvacultură
 • privind alimentele prelucrate
 • privind hrana prelucrată pentru animale
 • privind vinul
 • privind drojdia utilizată ca aliment sau ca hrană pentru animale

 

Pentru informații detaliate, vă invităm să studiați noul Regulament (UE) aici

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=EN

Leave a Reply

Acest site folosește module cookie. Prin utilizarea și navigarea în continuare pe acest site acceptați politica de confidentialitate si termeni si conditii . Informații detaliate despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web sunt disponibile făcând clic pe setari cookie .
Accepta
Setari private ×
×